april 2024!

UKM Vestland nord 2024 vert arrangert i Førde for alle kommunane i Vestland nord, tidligare Sogn og Fjordane.

I tillegg til å vere deltakar på scene og med utstillingsarbeid kan ein også delta som konferansier, ung arrangør eller i UKM Media.

Kontaktpersoner

Velkomen til Førdehuset 19. – 21. april 2024!

UKM Vestland nord 2024 vert arrangert i Førde for alle kommunane i Vestland nord, tidligare Sogn og Fjordane.

I tillegg til å vere deltakar på scene og med utstillingsarbeid kan ein også delta som konferansier, ung arrangør eller i UKM Media.