Hei, verden!

Årets UKM for Ulvik, Eidfjord og Voss er laurdag 10. feb kl 15.00 i kultursalen på Voss Kulturhus.

Årets UKM for Ulvik, Eidfjord og Voss er laurdag 10. feb kl 15.00 i kultursalen på Voss Kulturhus. Her har alle unge som driv med kunst og kultur høve til vera med

UKM er:

 • Ein møteplass for kreativ ungdom
 • UKM er Noreg sin viktigaste kulturelle møteplass for unge.

Du kan delta i alle sjangrar:

 • musikk
 • kunst
 • drama
 • dans
 • film
 • design
 • handverk
 • teknikar
 • konferansier

Vert med!

Lurar du på noko? Ta kontakt med krisine. akselberg@voss.herad.no