Program for UKM Bygland, Evje og Hornnes og Åseral