Bli med som arrangør!

UKM Haugesund har alltid bruk for ungdom som arrangører.

UKM Haugesund har alltid bruk for ungdom som arrangører. Som arrangør får du god innsikt i hvordan planleggingen og gjennomføringen av et stort arrangement er.

Har du interesse for lyd- eller lysteknikk? Vil du hjelpe til med å filme forestilling? Vi kan også behøve hjelp på scenen iløpet av dagen. Kontakt med påmeldte i forkant og underveis iløpet av forestillingsdagen er lærerikt.

Det er mange ledd i det som utgjør UKM Haugesund. Ta kontakt med oss om du vil hjelpe til !