Kontaktpersoner for UKM-festivalen i Nordland

 

Kathrine Schjem

Fylkeskontakt

 

Jim-Raymond Hansen

Ansvarlig flerkamera og ungt arrangør team

 

Øyvind Johan Olsen

Ungdomsleder