Fylkesfestivalen for UKM Rogaland 2020 blir avlyst på grunn av koronasituasjonen

Rogaland fylkeskommune og Sauda kommune har avgjort å avlysa fylkesfestivalen for UKM 2020 på grunn av korona-situasjonen. Rogaland fylkeskommune og Sauda kommune har avgjort å avlysa fylkesfestivalen for UKM 2020 på grunn av korona-situasjonen. Me har fylgt nøye med på oppdatererte råd

Rogaland fylkeskommune og Sauda kommune har avgjort å avlysa fylkesfestivalen for UKM 2020 på grunn av korona-situasjonen.

Rogaland fylkeskommune og Sauda kommune har avgjort å avlysa fylkesfestivalen for UKM 2020 på grunn av korona-situasjonen.

Me har fylgt nøye med på oppdatererte råd frå Folkehelseinstituttet og retningslinjene som har komme frå kommunane i fylket. Alle deltakarane vil få ein sms av oss med denne informasjonen. Slik utviklinga er nå, ser me det ikkje som forsvarleg å gjennomføra festivalen sjølv med gode tiltak for å hindra smitte. Avgjerda er mellom anna basert på at deltakarane kjem frå alle kommunane i Rogaland, at dei går på både ungdomsskular og vidaregåande skular, at fylkesfestivalen er over ei heil helg, at deltakarane har nær kontakt med kvarandre og at det er matservering og overnatting på festivalen. Me forstår at mange deltakarar blir skuffa over dette, men trur dei vil ha forståing for risikovurderinga vår.

Det er ennå ikkje avgjort kva som skal skje med den nasjonale UKM-festivalen. Me vil komma tilbake med informasjon på nettsida og fjesboksida vår så snart me veit meir.

Kunstdeltakarane og kommunekontaktane vil få informasjon om korleis me skal returnera kunstverka frå Sauda til deltakarane så snart me har ein plan for dette.