Videresendte artister og kunstnere

Hei! UKM-komitéen syntes det var en super UKM i år.

Hei!

UKM-komitéen syntes det var en super UKM i år. Takk for innsatsen enten du var publikum, artist, kunstner, crew eller konferansier. Fagpanelet har jobbet godt og har som dere vet visse rammer å forholde seg til ved utvelgelsen.

Følgende innslag skal representere Verdal ved regionfestivalen som i år er lagt til Namsos 29. april- 1. mai.

Scene                             Tittel

Martha                             Untitled                                                        

Matthew Mitchell              Comptine d`un autre ètè: l`après-midi        

Martin og Aslak                Vitae lux                                                       

Einar Gustad med flere    Firkant-reinlender                                         

Systematic Chaos            Bury a friend                                                

Wildfire                            Gypsy woman                                               

Utstilling                        Tittel                                                            Type

Leia                                 Greek studies                                                Maleri

Martha                             Little house near the pond                               Skulptur

Linnea Engløkk Haugen    Dompap i snø og Snikende ugle (serie)         Maleri

Gratulerer til alle videsendte og lykke til i Namsos. Tilbakemeldinger fra fagpanel kommer ganske snart.