Sandnes

UKM / UNG KULTUR MØTES

UKM skal stimulere og synliggjøre ungdommens kreativitet og kunstneriske utvikling, ved å gi ungdommer mulighet til å vise sin kulturaktivitet. UKM skal gjøre ungdomskulturen synlig i samfunnet og vise ungdomskulturens bredde og kvalitet.

Hvordan fungerer UKM?

UKM er delt inn i tre nivåer: Kommunenivå, fylkesnivå og landsnivå. I de aller fleste kommunene arrangeres det en såkalt kommunefestival. Herfra blir det tatt ut noen deltagere som får representere kommunen i fylkesfestivalen, hvor det til sist blir tatt ut noen som skal representere fylket i Landsfestivalen. I tillegg til dette kommer en internasjonal utveksling.

Hvem kan delta i UKM?

Alle ungdommer under fra 13 til 20 år kan melde seg på lokalfestivalen i sin kommune og alle får være med. Påmelding skjer via UKM sine internettsider. Det er ingen begrensning i genre eller uttrykksform for deltagerne – alt er lov.

Hva vinner man i UKM?

UKM har ingen premiering i vanlig forstand, men hvert år deles det ut stipender i samarbeid med sponsorer. Dette er en unik mulighet for den uorganiserte delen av ungdomskulturen til å vise seg frem. En annen viktig belønning er å møte andre ungdommer som også driver med kreative uttrykksformer. På denne måten fungerer UKM som en møteplass på tvers av genre, alder og bosted, og bidrar til inspirasjon for mer skapende arbeid blant ungdommen selv.

Hva skjer på en UKM?

UKM -festivalen består av sceneopptredener, utstillinger, filmvisninger og verksteder.
Hver deltaker/gruppe får vanligvis inntil 5 minutter på scenen. Dette gjelder også filminnslag. Teater/Drama -innslag kan vare inntil 10 minutter. De som deltar med utstillingsobjekter (tegninger, tegneserier, skulpturer, etc.) blir presentert på en egen utstilling, og utstillingslokalet er åpent for publikum under hele festivalen.

Kommende arrangementer

Ingen planlagte arrangementer akkurat nå.

Tidligere arrangementer

LØR
18
FEB 2023
UKM Sandnes 2023

Kino Kino, Olav Kyrres gate 5, 4307 Sandnes

MAN
07
FEB 2022
UKM Sandnes 2022

MAN
15
MAR 2021
Sandnes

LØR
08
FEB 2020
UKM Sandnes

KINOKINO

Vis flere