Vil du ha en gratis sms når påmeldingen åpner 1. november?

Dato for UKM-festivalen i Rogaland er ikke bestemt, men dette vil bli gjort snart. I mellomtiden kan du sjekke om det er lagt inn info om ditt lokale UKM ved å velge din kommune.