Vestland
Kvotar   Etter kommunesamanslåingane gjeld eit nytt kvotesystem for UKM i 2022. Kommunane er delt inn i gruppe 1 og gruppe 2. Gruppe 1 er kommunar som er uendra frå 2019, gruppe 2 er kommunar som er nye. Tal deltakarar og leiarar pr. kommune gruppe 1: 20 deltakarar, 2 leiarar. Tal deltakarar og leiarar pr. kommune gruppe 2: 40 ... Les mer

Ting som skjer

(etter UKM lokalt)
  1. APR
    22

Tidligere arrangement

  1. APR
    24
    2020